21 06 66 68 Bestill time

Alle medisinske behandlinger medfører en viss grad av risiko. Behandlinger som utføres i utlandet kan innebære en større risiko for smitte fra antibiotikaresistente bakterier, enn tilsvarende behandling utført i Norge. Blant annet burde du være oppmerksom på risikoen for MRSA-smitte når du velger å behandles utenfor våre landegrenser.

I forbindelse med MRSA har Folkehelseinstituttet utarbeidet en informativ veileder som blant annet gir råd for smittevern. Den spesifiserer at alle pasienter som har mottatt medisinsk behandling utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene, skal testes for MRSA før de kan gjennomgå behandlinger ved en norsk klinikk. Dette gjelder også dersom du har fått utført tannbehandling i utlandet.

Les hva Helsenorge skriver om risikoer ved å ta medisinsk behandling i utlandet her.

Trygg tannbehandling i Budapest

Å behandles ved vår klinikk i Budapest er like trygt som å motta samme behandling i Norge. Det er ingen risiko for MRSA-smitte ved vår klinikk, og vi følger de samme rutinene for behandling her som ved våre øvrige klinikker.

Som pasient i utlandet er det imidlertid viktig å være klar over at du mister retten til å søke om en eventuell pasientskadeerstatning fra NPE. For å sikre at våre pasienter blir fornøyd med resultatene av sin behandling, tilbyr vi garantioppfølging på våre norske klinikker til alle som behandles hos Eurodent Budapest. Les mer om garanti på tannbehandling her.

Har du spørsmål om tannbehandling hos Eurodent eller ønsker å bestille en konsultasjon? Da kan du kontakte oss her.