Eurodent AS er en tannklinikkjede som har hjulpet nordmenn å forbedre tannhelse i over 10 år. Vi har avdelinger i Trondheim, Oslo, Bergen og Budapest, og over 60 dyktige ansatte. Eurodent Trondheim er den yngste og ble åpnet i 2018. Avdelingen ligger 2 min unna Solsiden og har alt av moderne utstyr.

Eurodent AS is a dental clinic chain that has helped Norwegians to maintain a good dental health for over 10 years. We have departments in Trondheim, Oslo, Bergen and Budapest, with more than 60 professionals. Eurodent Trondheim is the youngest department and was opened in 2018. It’s located 2 min away from Solsiden and has modern equipment.

Ved vår tannklinikk i Trondheim har vi følgende ledige stillinger / At our dental clinic in Trondheim, we have the following vacancies:

Tannlege

Vi søker en erfaren tannlege til vårt team. Vi ønsker at du som kollega besitter spesielt gode ferdigheter innen kommunikasjon, behandlingsplanlegging, protetisk arbeid, m.m. Eurodent Trondheim har spesialist i kirurgi og som forutsetning er det viktig at du besitter kunnskap innen implantatprotetikk og helkjeve restaureringer. 

Mulighet med rask oppstart. Tannlege »

Dentist

We are looking for an experienced dentist to join our team. We want you as a colleague to have particularly good skills in communication, treatment planning, prosthetic work, etc. Eurodent Trondheim has a specialist in surgery and, as a prerequisite, it is important that you possess knowledge in implant prosthetics and full-jaw restorations.

Possibility of quick start-up. Dentist »


Kjeveortoped

Vi søker etter en erfaren kjeveortoped som ønsker å ta over. Klinikken har en stor pasientbase og en god potensiell for videreutvikling.

Det er en mulighet for både en hel- eller deltidsstilling, ulike alternativer kan diskuteres.

Oppstart etter avtale. Vi søker kjeveortoped »

Orthodontist

We are looking for a skilled orthodontist who would like to take over. The clinic has a large patient base and a huge potential for the future development.

There is an opportunity for both a full and a part-time position, different alternatives could be discussed.

The start is to be agreed. Orthodontist »


Tannpleier/tannhelsesekretær

Vi har en deltidsstilling som tannpleier/tannhelsesekretær med resepsjonsoppgaver. Andre alternativer kan også diskuteres.

Oppstart etter avtale. Tannpleier »