I forkant av en medisinsk behandling er det mange overveielser som må tas. Skal behandlingen utføres i utlandet må du også ta stilling til hvorvidt dette kan medføre en økt risiko for smitte fra antibiotikaresistente bakterier, for eksempel MRSA.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en MRSA-veileder, som det kan være nyttig å gjøre seg kjent med dersom du skal få medisinsk behandling i utlandet. Blant annet spesifiserer den at alle pasienter som skal motta pasientrettet behandling ved en norsk klinikk, og har mottatt behandling i utlandet i løpet av de siste 12 månedene, må testes for MRSA-smitte i forkant. Dette gjelder også pasienter som har mottatt tannbehandling i utlandet.

Les hva Helsenorge skriver om risikoer ved å ta medisinsk behandling i utlandet her.

Trygg tannbehandling i Budapest

Ved vår klinikk i Budapest er det ingen risiko for MRSA-smitte. Vi har et gjennomgående fokus på riktige materialer, desinfeksjonsmidler og lignende. Uansett om du velger å behandles i Norge eller Budapest vil du få samme gode behandling og oppfølging, med de samme rutinene liggende til grunn.

Ved å velge å få din tannbehandling utført i utlandet, mister du imidlertid retten til å søke NPE om pasientskadeerstatning. Vi ønsker at alle våre pasienter skal bli fornøyd med resultatene de får hos oss, og tilbyr derfor garantioppfølging ved våre norske avdelinger til alle våre pasienter i Budapest. Les mer om garanti på tannbehandling her.

Har du spørsmål om tannbehandling hos Eurodent eller ønsker å bestille en konsultasjon? Da kan du kontakte oss her.