For deg som må gjennom omfattende behandling, eller har alvorlig tannlegeskrekk, tilbyr vi tannbehandling i narkose. 

Hvorfor narkose?

Ved å senke bevisstheten under overvåkning av spesialister, kan du sove under behandlingen og våkne opp med friske tenner. Dette passer deg som:

  • Har alvorlig tannlegeskrekk
  • Har ekstrem brekningstendens
  • Skal gjennom omfattende inngrep
  • Har behov for tannbehandling som krever mer enn lokalanestesi
  • Har allergi mot lokalanestesimidler
  • Ønsker minst mulig ubehag
  • Har store problemer  knyttet til tannlegebesøk, eksempelvis grunnet PTSD

Kontakt Eurodent for å snakke mer om narkose

Våre spesialister har lang erfaring med narkose. Anestesilege og anestesisykepleier har full kontroll mens tannlegen gjør sitt arbeid.

Ønsker du narkose under tannbehandling?

Pris på narkose fastsettes etter en individuell vurdering av behandlingsbehov og avklares ved konsultasjon hos tannlegen. Normalt spenner prisen på tannbehandling under full narkose seg til 20.000 kr – 28.000 kr seansen.

I noen tilfeller kan man få refusjon fra Helfo på deler av beløpet.

Kontakt oss for en prat om narkose og tannbehandling. Telefonnummer 55 61 20 90

Hvem passer narkose for?

Narkose passer for de fleste, men enkelte sykdommer kan gjøre pasienten uegnet for tannbehandling i narkose. Derfor blir hver pasient vurdert av anestesilege før behandlingen. Eurodent organiserer denne prosessen for deg.

Viktig å vite før tannlegetime i narkose

Du må være fastende de siste seks timene før behandling. Klare vesker kan du drikke inntil to timer inngrepet, det samme gjelder snus og røyk . Det er viktig å understreke at alle drikker som inneholder melk regnes som mat.

Etter endt behandling blir du vekket av narkoseteamet. Etter 20 til 40 minutter er du klar til du gå ut til venteværelset hvor du venter til du er klar til å reise hjem.

Du vil ha nedsatt vurderingsevne, og kan ikke kjøre bil samme dag etter behandlingen. Det er derfor viktig at du har med deg noen som kan hjelpe.

Mulige komplikasjoner

Alvorlige komplikasjoner er svært sjeldne. Du kan oppleve noe smerte i halsen og nesen. Kvalme kan i sjeldne tilfeller forekomme, og vi gir forbyggende medisiner mot dette.

Sedasjon

Eurodent tilbyr også tannbehandling under sedasjon. Du vil da få beroligende medikamenter som gir deg ro eller lett søvn, men du vil ikke være helt bevisstløs.