Alle medisinske behandlinger innebærer en form for risiko. En behandling utført i utlandet kan dessuten innebære en større risiko for smitte fra antibiotikaresistente bakterier, for eksempel MRSA, enn ved behandling i Norge. Dette er noe vi ønsker at våre pasienter skal være klar over før de bestemmer seg for å behandles utenfor Norge.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en veileder knyttet til MRSA-smitte. Et viktig punkt i denne veilederen er at alle pasienter som skal behandles ved en klinikk i Norge, og som i løpet av de siste 12 månedene har vært behandlet ved et behandlingssted utenfor Norden, skal testes for MRSA-smitte. Dette gjelder også for pasienter som har mottatt tannbehandling i utlandet.

Les hva Helsenorge skriver om risikoer ved å ta medisinsk behandling i utlandet her.

Trygg tannbehandling i Budapest

I utgangspunktet er risikoen for MRSA-smitte svært lav ved vår klinikk i Budapest. Vi har et gjennomgående fokus på å ta i bruk gode materialer, desinfeksjonsutstyr og lignende, og har de samme rutinene på klinikken i Budapest som det vi har ved klinikkene i Norge.

Noe som kan være verdt å merke seg er at du mister retten til å søke pasientskadeerstatning fra NPE når du velger å ta tannbehandling i utlandet. Vi i Eurodent ønsker at alle pasienter skal være fornøyd med resultatene de får hos oss og tilbyr derfor garantioppfølging på vår klinikk i Bergen. Les mer om garanti på tannbehandling her.

Ønsker du å bestille konsultasjon hos oss eller har spørsmål om tannbehandling hos oss? Da kan du kontakte oss her.