Derfor bruker vi ikke lengre amalgam

Hva er amalgam og hvorfor ble det brukt som tannfylling?

Amalgam er en kvikksølvlegering, altså en kombinasjon av to eller flere grunnstoffer hvor minst ett skal være av metall. Når det gjelder amalgamfyllinger i tenner har vi i Norge tradisjonelt brukt amalgam av kvikksølv med sølv, tinn og kobber. Kvikksølvet gjør blandingen til en flytende masse som stivner etter 1-2 timer. Det har derfor vært et passende materiale for tannfyllinger. Amalgam er et veldig holdbart materiale som tåler stort tyggetrykk, og har derfor som oftest blitt brukt lengst bak i munnen. 

Hvorfor bruker vi ikke lengre amalgam?

Første januar 2008 innførte Miljødepartementet restriksjoner på bruk av kvikksølvholdige produkter i Norge. Dette betydde i praksis et forbud mot å lage nye amalgamfyllinger, da disse inneholder kvikksølv. Restriksjonene ble innført fordi kvikksølv er et av de mest skadelige metallene som finnes. Det danner mange giftige forbindelser, som er både helseskadelig og svært forurensende. 

Burde man fjerne gamle amalgamfyllinger?

Det er ikke lenge siden man sluttet å bruke amalgamfyllinger i Norge. Derfor er det mange som fortsatt har amalgam i tennene. Det har blitt gjort mye forskning både nasjonalt og internasjonalt om hvorvidt man burde fjerne disse. Den generelle konsensus er at det ikke er nødvendig, med mindre man har helseplager som kan kobles til amalgam. I 2016 kom Folkehelseinstituttet med en rapport som viste at de som hadde amalgamfyllinger hadde litt høyere verdier av kvikksølv i urinen, men at det var få direkte konsekvenser for helsa når forskere sammenlignet amalgam med nyere fyllinger av plast.

Det er viktig å påpeke at det finnes naturlige forekomster av kvikksølv i naturen og spesielt i en del typer fisk. Dersom du vil ta en blodprøve for å sjekke om du har fått i deg kvikksølv, vil den med andre ord vise at du har fått i deg metallet fra ulike kilder.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål eller ønsker å sjekke dine gamle amalgamfyllinger? Ta kontakt med oss eller bestill time med vår online timebestilling.

    Kontaktskjema    CAPTCHA