Hvem kan få støtte hos NAV?

Vi utfører tannbehandling på NAV-rekvisisjon.
For det første må du oppfylle kravene for å motta støtte til livsopphold. Om du kvalifisere til det, kan du også oppsøke NAV om å få støtte til tannbehandling.

Har du krav på støtte til livsopphold gjennom NAV, kan du også søke om å få støtte til tannbehandling.

Om du ikke er NAV-bruker fra før, må du først søke om å kvalifisere til for støtte til livsopphold. Fyller du kravene til livsopphold, kan du også søke støtte til tannbehandling.

Slik søker du støtte hos NAV

Du må selv kontakte NAV og spørre om dine muligheter for støtte.

Det kan hjelpe deg med, er å lage en kostnadsplan som du kan bruke til å søke om støtte.

Bestill time til å lage kostnadsplan til NAV-søknad.
Har du NAV rekvisisjon klar? Bestill time hos oss for å starte behandling.