Smitterisiko ved behandling i utlandet

Å ta medisinske behandlinger i utlandet, kan i enkelte tilfeller innebære en økt risiko for smitte. I mange land er antibiotikaresistente bakterier, for eksempel MRSA, et økende problem. Dette er noe alle burde være klar over før de velger å få utført behandling utenfor Norges grenser.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en MRSA-veileder, med nyttig informasjon til alle som skal få medisinsk behandling i utlandet. Her blir det spesifisert at pasienter som i løpet av de siste 12 månedene har fått behandling av utenlandsk helsetjeneste, må få gjennomført en MRSA-undersøkelse før de kan få utført pasientrettet arbeid ved en norsk klinikk. Dette gjelder også ved tannbehandling i utlandet.

Les hva Helsenorge skriver om risikoer ved å ta medisinsk behandling i utlandet her.

Trygg tannbehandling i Budapest

Det er ingen risiko for MRSA-smitte ved vår klinikk i Budapest. Vi har et gjennomgående fokus på gode rutiner og riktige materialer og driftsutstyr. Rutinene våre er naturligvis de samme uansett hvilken av våre klinikker du velger.

Når du velger å ta din tannbehandling i utlandet, må du riktignok være klar over at du mister retten til å søke om en eventuell pasientskadeerstatning fra NPE. For å sikre at alle pasienter som behandles ved klinikken vår i Budapest blir fornøyd, tilbyr vi garantioppfølging ved våre klinikker i Norge. Les mer om garanti på tannbehandling her.

Har du spørsmål om tannbehandling hos Eurodent eller ønsker å bestille en konsultasjon? Da kan du kontakte oss her.