Av og til trenger du røntgenbilder og utskrifter av journal til dokumentasjon. 

Her finner du prisliste og bestillingsskjema:

Dokumenter for refusjon fra HELFO: 235,-

Dokumenter til bruk for Skatteetaten: 235,-

Røntgenbilde på CD/DVD: 35,- per bilde

Utskrift av røntgenbilde på fotopapir: 5,- pr bilde 

Journalutskrift: 5 kr pr side/ark Kvitteringer på betalt behandling : 5,-  pr side/ark

Utskrift av journal og kvitteringer er gratis når du møter opp personlig på klinikken der behandlingen er utført.

Dersom du ønsker å få tilsendt dokumentasjon per post, faktureres porto og administrasjon 50,-

  • Sendes i posten til adresse registrert i vårt system.
  • Vi kan ikke sende røntgenbilder/journaler på e-post

Alle dokumenter blir sendt til adresse som vi har lagret i våre systemer. 

Har du ny adresse? Kontakt oss dersom denne må oppdateres. 

    Bestill dokumenter

    Feltet må fylles ut.


    Feltet må fylles ut.


    CAPTCHA