Dette gjør du hvis du får slått ut en tann

Slag eller støt mot tann kan føre til ulike tannskader og i verste fall at tannen slås helt ut. I tillegg til å være smertefullt, kan tap av tann oppleves som psykisk belastende. Mange tror også at hvis tannen først er slått ut så er den tapt for godt, men det er ikke nødvendigvis tilfellet. I mange tilfeller kan nemlig tannen reddes. Her kan du lese mer om hva du gjør dersom uhellet er ute og du får slått ut én eller flere tenner.

Utslått melketann gjeninnsettes ikke

Om tannen som er slått ut er en melketann eller en permanent tann, har alt å si for hvordan situasjonen skal håndteres. Dersom det er snakk om et barn som har fått slått ut en melketann, skal ikke tannen gjeninnsettes. Tvert imot kan dette skade barnets permanente tann som etter en tid vil vokse frem.

Det er likevel viktig å ta barnet med til tannlegen og melde inn tannskaden til forsikringsselskapet. Dersom slaget mot tannen har påført skader på det permanente tannsettet vil ikke dette vises før de permanente tennene vokser frem. Derfor er det viktig å få skaden dokumentert.

Permanente tenner kan ofte settes tilbake i munnen

At din permanente tann har blitt slått ut, betyr altså ikke nødvendigvis at tannen er tapt for alltid. I mange tilfeller kan din egen tann settes tilbake på plass, slik at den gror fast på nytt. Det er imidlertid viktig å handle raskt, og aller helst burde tannen være tilbake i munnen før det har gått 30 minutter.

Gjør følgende:

  • Finn tannen – hold varsomt i kronen på tannen og unngå å berøre roten
  • Undersøk om roten på tannen er intakt og at tannen ikke har skader

At roten på tannen er intakt er en forutsetning for at tannen skal kunne settes tilbake i munnen. Har du en intakt rot, skal tannen skylles under rennende vann eller renses med spytt ved at du suger på tannen. Sett deretter tannen tilbake i munnen og press roten varsomt opp i hullet i tannkjøttet. Hold den på plass til du kommer deg til tannlegen.

Ikke alltid mulig å sette tannen tilbake selv

Selv om sjansen for at tannen reetablerer seg i munnen er størst dersom den settes på plass umiddelbart, er ikke dette alltid mulig. Dersom omstendighetene fører til at du ikke får oppbevart tannen i munnen, er det viktig at du eller noen rundt deg likevel tar vare på tannen og oppbevarer den på en måte som holder rotcellene i live. Skyll tannen godt i rennende vann og legg den i melk eller fysiologisk saltvann. Da vil det fremdeles finnes en mulighet for at tannlegen kan få tannen til å feste seg i munnen.

Vi hjelper deg dersom tannen ikke kan reddes

Tannlegen vil alltid prøve sitt beste å redde dine naturlige tenner, men noen ganger vil det rett og slett ikke la seg gjøre. Da finnes det heldigvis gode løsninger, for eksempel å erstatte manglende tenner med tannbroimplantat eller protese. Behandlingen er rask og smertefri, og sikrer deg et vakkert smil og et tannsett som føles som ditt eget.

Dersom skaden oppstår på jobb eller på fritiden, får man refusjon fra Helfo. Skjer det på jobb, må skaden meldes til NAV via arbeidsgiver. Skjer det på fritiden må skaden dokumenteres umiddelbart og gjerne sendes til forsikringsselskap. Det er ofte en forutsetning at behandling må påbegynnes ett år innen skaden oppsto.

God oppfølging i etterkant av behandlet tannskade

Uansett hva som er blitt gjort for å behandle din tannskade, er det viktig med god oppfølging for å sikre at tenner og tannkjøtt leges som det skal. Kommer du til oss vil vi holde en god dialog med deg som pasient, og følge deg opp i den grad som er nødvendig. Det er ikke bare dersom du får en tann slått ut at du skal oppsøke tannlege snarest. Vi gir råd og behandling til pasienter med alle typer tannskader, for eksempel brukne tenner, tenner som er slått inn eller tenner som er blitt løse etter et slag.

Kontakt din nærmeste Eurodent-klinikk for å bestille en konsultasjon i dag.

    Kontaktskjema    CAPTCHA