Hva må du egentlig gjøre om du slår ut en tann? Eller har kraftig tannpine? Når er det egentlig behov for akutt tannlege? Her skal vi se på ulike situasjoner som kan kreve akutt behandling eller raskt tilsyn hos en tannlege. 

Har du behov for akutt tannlege? 

Kontakt en av våre klinikker som tilbyr akutt tannlegevakt: 

Situasjoner som kan kreve et besøk hos tannlegevakt

Det er mange situasjoner der en tannlegevakt er den beste løsningen. Ofte er det nødvendig å få rask behandling for å minimere både ubehag og unødvendige kostnader. Andre ganger er det strengt nødvendig for å reparere enkelte skader på tennene eller behandle sykdom og infeksjon.  

Tannskader som krever akutt tannlegebehandling

Tennene dine tåler utrolig mye og er veldig sterke – men de er langt fra uovervinnelige. Tannskader som følge av ulykker er en vanlig årsak til akutte tannlegebesøk. 

Det kan for eksempel være etter fall eller slag under trening og sport, som har ført til at store deler av en tann knekker av. Tennene kan også bli sittende løst etter slag, eller i verste fall bli slått helt ut. 

At man biter hardt ned på harde gjenstander ved et uhell, som f.eks. et ben i maten eller en olivenstein, er også vanlige årsaker til tannskader som krever akutt behandling. 

I disse tilfellene er det alltid nødvendig med rask hjelp hos en tannlege, fordi skaden kan medføre store smerter eller bli vanskelig og kostbar å reparere, om man venter for lenge. 

Ofte kan utslåtte tenner settes inn igjen og skaden repareres, men bare dersom du reagerer raskt og riktig. 

Har du en utslått tann bør du: 

 • Plukke opp tanna, men unngå å røre tannroten. 
 • Skyll tannen forsiktig under vann. Ikke bruk såpe og ikke tørk den. 
 • For å bevare tannen bør du forsøke å sette den tilbake på plass. Gjør dette forsiktig med fingrene, og pass på at du aldri berører roten. Om du synes dette er vanskelig eller ubehagelig kan du oppbevare tannen under tungen, eller i et glass med melk. Dette øker sjansen for at vi kan redde tannen. 
 • Oppsøk akutt tannlege så raskt som mulig, og helst innen 30 minutter. 

Melketenner som blir utslått settes ikke tilbake, så om barnet har mistet en av disse holder det å undersøke skaden hos en tannlege innen rimelig tid. Det er normalt ikke behov for akutt behandling når barn slår ut melketenner, men man bør undersøkes hos tannlege fordi slagskader eller bittskader mot tennene kan føre til problemer senere. 

Akutt tannlege ved sterk tannpine eller smerter i munnen

Du bør alltid lytte til kroppen din. Om du opplever skarpe, pulserende eller sterke smerter i munnen er det behov for rask tannlegebehandling. Om reseptfrie smertestillende, skylling med saltvann eller nedkjøling av området ikke hjelper godt, kan behovet være akutt.

tannimplantat smerter røntgen illustrasjon

Årsaker til intense smerter i munnen

Det finnes mange årsaker til sterk tannpine eller andre typer smerter i munnen. Ofte skyldes smertene hull som ikke har blitt behandlet i tide, infeksjon, tannbyll eller skader på tennene. 

Infeksjon

Om du har infeksjon i munnen, f.eks. på grunn av en tannbyll, kan dette ha alvorlige konsekvenser for helsen din. Derfor er det viktig å oppsøke rask tannlegehjelp. 

Oppsøk akutt tannlege hvis: 

 • Puss eller væske kommer ut av en byll eller et område med infeksjon. 
 • Hvis du har store smerter eller er hoven
 • Får feber

Denne typen infeksjon kan ofte behandles akutt med antibiotika, men det er viktig med god oppfølging fra tannlegen for å forhindre infeksjonen fra å komme tilbake. Tannlegevakten kan gi deg gode råd om hva du bør gjøre videre. Ofte kan en byll behandles effektivt ved at denne tømmes hos en tannlege (drenasje). 

Sterk tannpine

Akutt tannpine kan være meget smertefullt. Tannpine oppstår ofte når du får betennelse i tannerven. Hvis betennelsen ikke behandles kan nerven dø og betennelsen spre seg til rotspissen. Bakteriene som vokser inne i de nå døde tannrøttene kan føre til at benet og tannen nedbrytes. 

Det finnes ulike typer tannpine, og ofte kan smertene si mye om årsaken. Ikke alle hull krever at du besøker tannlegevakt, men de bør likevel behandles så raskt som mulig for å unngå at skaden forverres. 

Karies 

Karies medfører små hull til å begynne med. Disse er vanligvis ikke smertefulle, men om hullet får utvikle seg og blir dypt, kan du kjenne ising når du drikker eller spiser noe kaldt, eller puster inn kald luft.

Alt du trenger å vite om hull i tennene

Du bør oppsøke tannlege så raskt som mulig for behandling av hullet, men om smertene ikke er for sterke og kan behandles med reseptfrie smertestillende til du får en time, har du ikke behov for akutt tannlege.

Betennelse i tannens bløtvev (pulpitt)

Om du har fått betennelse i tannens bløtvev på grunn av tannråte, opplever du trolig sterkere smerter.  Du vil ofte kjenne lynende, verkende og stikkende smerter, og det kan være vanskelig å avgjøre hvilken tann smertene kommer fra. 

Pulpitt oppstår når det er betennelse i bløtvevet (pulpa) inne i tannen, som følge av tannråte.  Smertene utløses ofte om du spiser eller drikker noe varmt. Uten rask behandling kan tilstanden bli irreversibel – det vil si at vevet dør. Pulpitt er en av de vanligste årsakene til sterk tannpine hos de som oppsøker akutt tannlegehjelp.

Sprekker i en tannfylling

Tannfyllinger/kroner som sprekker kan føre til smerter når du biter tennene sammen. Om smertene er sterke kan akutt behandling hos en tannlege løse dette ved å reparere skaden. 

Visdomstenner 

Visdomstenner som ikke har nok plass, er en kjent årsak til smertefull betennelse. Dette kan også føre til tannbyll og bakterievekst som er vanskelig å vedlikeholde selv. Hvis smertene er sterke bør du oppsøke akutt tannlege.

Grafikk av visdomstenner som må fjernes

Blødning fra munnen

Mange opplever at de blør svakt fra tannkjøttet under tannpuss. Dette kan komme av infeksjon, feil pusseteknikk og for harde børster, men som regel er blødning fra tannkjøttet et tegn på at plakk har fått bygge seg opp langs tannkjøttet. 

Dette kan føre til gingivitt – betennelse i tannkjøttet. Om situasjonen får stå ubehandlet lenge nok risikerer du i verste fall tannløsning på grunn av periodontitt

Om du blør mye fra tannkjøttet og dette ikke stopper av seg selv, bør du alltid oppsøke akutt tannlege. 

Har du mistet en tannfylling? 

Tannfyllinger har flere oppgaver. Først og fremst bidrar de til å beskytte tennene mot skader etter hull, samtidig som de sørger for en velformet tann. Om tannfyllingen løsner kan bakteriene trenge inn i tannen, der de kan påføre skader fra innsiden. 

Skadene kan bli verre om du venter, og derfor er det behov for rask tannlegehjelp om du mister en tannfylling.

Har du behov for akutt behandling? 

Kontakt en av våre klinikker som tilbyr akutt tannlegevakt: 

Kilder: 

  Kontaktskjema  CAPTCHA