Kjeveortopedi er kort forklart spesialiseringen på bitt, kjeve og tannstillingsfeil, men du kjenner det kanskje bedre som tannregulering. Kjeveortopeden tar med andre ord for seg alt som har med diagnostisering, forebygging og behandling av slike problemer, og de bruker i stor grad tannregulering for å oppnå de gode resultatene. Samtidig kan kjeveortopeder også bistå med nødvendig kirurgi for å rette opp i mer alvorlige feil og plager.

Kjeveortopeder kalles gjerne reguleringstannleger ettersom tannreguleringer brukes for behandling av pasientene.

En reguleringstannlege kan hjelpe deg med å forbedre både utseendet, helsen og funksjonen til tennene, kjeven din og ansiktet.

Det finnes mange grunner til å oppsøke en kjeveortoped. Noen av de vanligste tilstandene som en reguleringstannlege behandler er:

 • Overbitt: Når overkjeven er for lang i forhold til underkjeven, slik at de øvre fortennene stikker ut foran de nedre.
 • Underbitt: Når underkjeven er for lang i forhold til overkjeven, slik at de nedre fortennene stikker ut foran de øvre.
 • Kryssbitt: Når overkjeven og underkjeven ikke passer sammen i sidene, slik at noen av tennene biter inn i ganen eller kinnet.
 • Åpent bitt: Når det er et mellomrom mellom de øvre og nedre tennene når munnen er lukket, slik at man ikke kan bite sammen ordentlig.
 • Tannpropp: Når det ikke er nok plass i kjeven til alle tennene, slik at de blir skjeve, trange eller overlappende.
 • Tannmangel: Når det mangler en eller flere tenner i kjeven, slik at det blir hull eller gliper mellom tennene.

Disse tilstandene kan påvirke hvordan du ser ut, snakker, tygger, smiler og puster. De kan også føre til plager som hodepine, nakkesmerter, slitasje på tennene, tannkjøttsykdommer og hull i tennene. Derfor er det viktig å få en vurdering av en kjeveortoped hvis du har noen av disse problemene eller mistenker at du har det.

Hvordan jobber en kjeveortoped?

En kjeveortoped er en tannlege som har tatt en treårig videreutdanning i kjeveortopedi etter å ha fullført sin grunnutdanning i odontologi. En reguleringstannlege har dermed spesialkompetanse i å undersøke, diagnostisere og behandle bittfeil og tannstillingsfeil hos barn, ungdom og voksne.

En kjeveortoped bruker ulike teknologier og metoder for å flytte tennene og justere kjevene til en optimal posisjon. Noen av de vanligste behandlingene og apparaturene som en kjeveortoped bruker er:

 • Fast apparatur (tannregulering): Dette er den klassiske tannreguleringen du er vant med, som består av metall- eller keramiske braketter som er limt på tennene og koblet sammen av en metalltråd. Tråden strammes gradvis for å rette opp tannstillingen. Tannreguleringen kan også ha gummistrikker eller fjærer som hjelper til med å flytte tennene eller kjevene.
 • Avtagbar regulering: Består av plastskinner eller plater som kan tas av og på selv. Disse brukes ofte til å korrigere mindre feilstillinger eller som et supplement til fast apparatur.
 • Invisalign: En nesten usynlig regulering som består av gjennomsiktige plastskinner som skiftes ut hver annen uke.
 • Funksjonsapparatur: En type avtagbar apparatur som brukes til å påvirke veksten og utviklingen av kjevene hos barn og ungdom. Disse kan ha ulike former og funksjoner, men felles for dem er at de stimulerer eller hemmer kjevemusklene til å endre kjeveposisjonen.
 • Kirurgisk behandling: Noen ganger er det nødvendig med kirurgi i tillegg til kjeveortopedisk behandling for å oppnå et godt resultat. Dette gjelder spesielt hvis kjevene er veldig skjeve eller asymmetriske. Da kan en kjevekirurg operere kjevene og flytte dem til en bedre stilling.

Hva koster det å gå til en reguleringstannlege?

Prisen for kjeveortopedisk behandling varierer avhengig av hvilken type behandling du trenger, hvor lenge du må ha apparatur og hvilken klinikk du velger. Det finnes ingen faste satser for kjeveortopedi i Norge.

Hos oss i Eurodent kan du enkelt bestille time på nett, så setter vi sammen en skreddersydd behandlingsplan basert på dine behov.

Dekning fra det offentlige

Noen ganger kan du få dekket hele eller deler av kostnadene for kjeveortopedisk behandling av det offentlige. Dette gjelder hvis du har en alvorlig bittfeil som påvirker helsen din eller hvis du har en medisinsk diagnose som gir rett til stønad. Da må du henvises til en offentlig godkjent kjeveortoped som vurderer om du oppfyller kravene for refusjon. Du kan lese mer om dette på Helfo sine nettsider.

Hvis du ikke har rett til stønad fra det offentlige, må du betale for behandlingen selv. Da kan det være lurt å sjekke om du har en tannhelseforsikring som dekker noe av utgiftene. Mange arbeidsgivere, fagforeninger og organisasjoner tilbyr slik forsikring til sine ansatte eller medlemmer, og du kan også tegne slike forsikringer selv.

Hvordan finner du en god kjeveortoped?

Det er viktig å finne en reguleringstannlege som du stoler på, føler deg trygg hos og har god kommunikasjon med. Det er tross alt en person som skal følge deg gjennom en langvarig og omfattende behandling som krever samarbeid og motivasjon fra begge parter. Ta kontakt med oss i Eurodent, så hjelper vi deg. Vi har en rekke alternativer om du trenger behandling for tannstilling, bitt og kjeve.

  Kontaktskjema  CAPTCHA