Tusenvis av mennesker med store behov for hjelp med tannhelsen sin, sto plutselig uten et tilbud da Covid 19 ble erklært en pandemi 12. mars i år. Eurodent er en av få tannklinikker i Norge som har valgt å holde alle sine avdelinger åpne for å hjelpe så mange vi kan. Strenge vernetiltak har sørget for at ingen har blitt smittet hos oss.

Eurodent sine flinke tannleger står klar for å hjelpe

Koronaviruset kom som et sjokk på landets tannleger og pasientene deres. Mange pasienter var midt i behandlingsforløp som ikke kunne vente, hvorav en stor andel hadde time i utlandet.

Norsk tannlegeforening og Helsedirektoratet tillater akuttbehandling, men under strenge smitteverntiltak. Majoriteten av klinikkene her hjemme valgte derfor å lukke dørene, og et høyt antall pasienter med store tannskader, gikk en uviss fremtid i møte.

Pasientene er viktigst

Vi har strenge rutiner fra før for å hindre spredning av infeksjoner, men Covid 19 var en helt ny situasjon for alle. Den 13 mars vi samlet tannlegene og personalet for å diskutere om vi skulle gå i gang med de ekstra tiltakene som krevdes for å holde åpent. De ansatte ble gjort oppmerksomme på den personlige risikoen dette ville innebære. Hver og en måtte vurdere egen livssituasjon i forhold til valget om å gå på jobb, eller la være.

Majoriteten av pasientene våre går i et langt behandlingsforløp. Vi får tid til å utvikle et personlig forhold til dem. Tanken på hvordan de har det i denne krisen, ble avgjørende for at våre tannleger og ansatte aldri var i tvil om at de skulle bli på post.

Smittevernutstyr

Prisene på smittevernutstyr skjøt i taket nesten umiddelbart etter at krisen oppstod. Vi måtte ha heldekkende vernedrakter og visir i tillegg til masker, hansker, desinfeksjonsmidler og annet som vi bruker daglig fra før. Eurodent dekker det meste av de ekstra kostnadene, og belaster pasientene en symbolsk sum.

En økonomisk belastning for pasientene

Behandling i utlandet er en mulighet for mange som ellers ikke har økonomi til å gjenvinne tannhelsen sin. Nye tenner gir ny livskvalitet, sosialt og fysisk. Det vet alle som har sett forandringen hos et menneske som har fått reparert alvorlige tannskader.

Størsteparten av pasientene våre har omfattende skader på tenner og tannkjøtt, og vi henviser vanligvis til klinikken vår i Budapest der prisene er mye lavere, enn i Norge. Det kan vi naturlig nok ikke gjøre nå. Derfor har vi satt i gang et arbeid for å finne økonomiske løsninger pasientene og vi kan leve med, og håper på den måten å hjelpe mange flere i akutt behov for behandling.

Helse, miljø og sikkerhet

Vi har skjerpet inn sikkerheten betraktelig. Alle tannleger og ansatte får repetert smitteverntiltakene hver dag. I tillegg får de hjelp med det mentale presset som risikoen for smitte innebærer. Pasientene fyller ut et eget skjema vi har laget for Covid 19 som går igjennom alle spørsmålene om luftveissymptomer, kontakt med smittede og karantenebestemmelsene. Både pasienter og ansatte skal fortsatt være trygge hos oss.

Med vennlig hilsen 

Ionut Eriksen, 

administrerende direktør for Eurodents tannklinikker

Finn din nærmeste Eurodent-klinikk her.

    Kontaktskjema    CAPTCHA