Tannbehandling under narkose

Ordet narkose stammer fra gresk og betyr “uten følelse”. Det er en tilstand av dyp søvn hvor man mangler evnen til å kjenne smerte. Ved narkose får man ulike anestesimidler i kroppen. De fungerer slik at pasienten sovner inn, vedlikeholder bedøvelsen under inngrepet og våkner opp igjen etterpå. 

Hvilken narkose og hvordan den blir gitt, varierer etter hva slags inngrep som skal utføres, pasientens helsetilstand og eventuelle allergier. 

Narkose har følgende formål:

 • Tap av bevissthet / tung søvn under behandling
 • Tap av evnen til å føle smerte
 • Sørge for at pasienten ligger stille under inngrepet

Hvem kan få narkose under tannbehandling?

Det finnes flere grunner til å få narkose under en tannbehandling. Behandling i narkose kan blant annet passe for pasienter som

 • har ekstrem tannlegeskrekk (odontofobi) eller sprøyteskrekk
 • har PTSD eller lignende, og som opplever problemer knyttet til tannlegebesøk
 • har en voldsom brekningstendens eller annen lidelse som medfører store problemer med å samarbeide med tannlegen
 • skal få utført et tidkrevende, omfattende eller smertefullt inngrep
 • er allergisk mot eller har opplevd dårlig virkning av lokalanestesimidler

Alle som skal få narkose under behandling må vurderes av en anestesilege på forhånd. De fleste kan trygt få narkose, bortsett fra de med alvorlig sykdom eller som er meget overvektige. Eurodent kan være behjelpelig med å organisere legesjekk, slik at enhver pasient blir vurdert individuelt og godkjent av en ansvarlig anestesilege før tannbehandling under narkose.

Anestesilege til stede gjennom hele prosessen

Du skal føle deg trygg når du er under narkose. Derfor har vi en erfaren anestesilege som gir deg narkosen, og er til stede og overvåker deg gjennom hele prosessen; under  innsovningen, behandlingen og oppvåkningen. Hos oss er det anestesilege Stefan Haupting som er ansvarlig for narkosevirksomheten. Haupting har siden 1999 jobbet med narkose, og spesifikt med tannlegenarkose siden 2007.

Her kan du lese mer om narkose under tannbehandling.

Pris på narkose og Helfo-refusjon

Eurodent tilbyr behandling under narkose. Dette medfører imidlertid en tilleggskostnad utover prisen på selve behandlingen, og forutsetter at dette planlegges og avtales på forhånd. Prisen på narkose er 5990 NOK per time.

Du kan få refundert deler av kostnadene for narkose dersom du får refusjon for tannbehandling fra Helfo. Les mer om Helfo-refusjon her.

Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på!

  Kontaktskjema  CAPTCHA