Dette innlegget er et svar til artikkelen «Tannmedisinsk turisme – konsekvenser for folkehelsen?» publisert i Den norske tannlegeforenings Tidene desember 2018.

Enhver bransje som sikrer sine kunder eller pasienter kvalitet, sikkerhet og service i alle ledd har funnet en oppskrift på suksess som har potensialet for å nå langt. Tannturisme har vært en økende trend i senere år ettersom internett gjør at folk kan tilegne seg informasjon, erfaringer fra andre pasienter, innhente tilbud og se på alternativer på en enkel og effektiv måte. Vi har nå drevet med dette i over 10 år, dette har ført til at pasientene våre har spredt ordet om Eurodent langt og vårt rykte gjør at pasienter inviterer med seg familie, venner og bekjente på undersøkelser som igjen resulterer i videre deling av Eurodent sitt navn.

Pasientstatistikk tilsier at 96 % av pasienter er tilfredse med behandlingen de mottar i utlandet. Dette tyder på at noe gjøres riktig både fra klinikken og teknikerne sin side for at pasientene blir såpass fornøyde. Vi strever hele tiden etter kvalitet i vårt arbeid for å kunne fortsette denne positive trenden i mange år fremover. Alt arbeid som leveres av Eurodent er selvprodusert i egen lab og dermed får alle pasienter arbeid av høy kvalitet i både inn- og utland.

Når en pasient har rett på refusjon så gjelder dette også i utlandet, men det finnes noen praktiske forskjeller. Ved behandling i eksempelvis Ungarn så må en pasient legge ut full behandlingssum etter behandlingen, denne er riktignok mye lavere (opp mot 70 % rimeligere). Vi vil deretter hjelpe pasienten med å opprette en søknad til Helfo som vi sender inn på papir via våre norske klinikker. Vi legger ved journal, plan, kvittering og røntgenbilder slik at Helfo har lett for å bedømme hver enkelt sak på en effektiv måte. Helfo vil bare refundere det en tannbehandling koster. Dersom behandlingen er billigere enn de faste satsene til Helfo, vil en pasient kunne oppleve å få lavere refusjon i utlandet enn i Norge. Maksimal refusjon kan kun gis dersom behandlingen er dyrere enn Helfo sin takst. Våre avdelinger i Norge vil ikke være involvert i pasientens refusjon i utlandet (Budapest), vi vil heller ikke motta ytelser i denne sammenheng. Pengene refunderes direkte tilbake på pasienten sin konto innen 6 måneder etter behandlingen.

Eurodent utfører selv behandling av pasienter i utlandet hvor noen gjør alt på et av stedene, mens andre gjør deler av sin behandling her og resten der, dette er veldig individuelt og avhenger av den enkelte pasient sin refusjon og behandling som til slutt vil bestemme den totale besparelsen. Eurodent sitt unike konsept sørger for at alle våre pasienter har garantier og oppfølging i Norge på en av våre klinikker som er spredt utover de forskjellige regionene. Vi tar gjerne imot pasienter som har vært andre steder i verden der samme materialer og teknikker brukes, men som ikke tilbyr behandling i Norge dersom noe måtte trenge justering eller reparasjoner senere.

Flere pasienter lurer på dette med smittefare og antibiotikaresistente bakterier, vi legger derfor med dette utsnittet fra en artikkel i NRK som kan oppklare saken:

– Samme strenge rutiner som i Norge

Eurodent tannklinikk er en av de store aktørene som blant annet behandler pasienter i Ungarn.

– Det finnes enkelte land og verdensdeler hvor risikoen for MRSA-smitte er høyere enn andre, og nordmenn bør på generelt grunnlag være oppmerksomme på dette før man setter i gang større inngrep der dette er et utbredt problem, skriver ledelsen i Eurodent i en epost.

Eurodent skriver at de er opptatt av sikkerhet.

– Vi benytter samme gode rutiner, materialer og desinfeksjonsutstyr som i Norge slik at de mest sentrale tiltakene foreligger. Eurodents fagpersonell er godkjente og norsk-autoriserte slik at normer og rutiner man opplever i Norge vil ikke fravike fra den du møter i Budapest.

Administrerende direktør
Ionut Eriksen
Eurodent AS

    Kontaktskjema    CAPTCHA