På grunn av COVID-19 er all ikke-nødvendig tannbehandling utsatt inntil videre. Dersom du ønsker å settes på venteliste eller trenger å utsette din time, kan du ta kontakt med oss i dette skjemaet.  Vi kontakter deg så raskt som mulig!

    Venteliste eller utsatt time    You must agree to the rules.