Slik er prosessen når du får tannregulering

Både barn og voksne har noen ganger behov for tannregulering, og prosessen foregår ofte over flere år. I denne artikkelen forteller vi deg hva som skjer, fra første møte med kjeveortopeden og frem til tannreguleringen skal av.

Hvordan starter prosessen med å få tannregulering?

Dersom et barn trenger tannregulering oppdages dette oftest hos den offentlige tannhelsetjenesten, og de vil skrive en henvisning. Deretter bestiller foresatte en konsultasjon hos ønsket kjeveortoped. Barn får oftest dekket deler av behandlingen av Helfo, det kan du lese mer om her.

For barn er det lurt å komme i gang tidlig med tannreguleringen, blant annet for å sikre at de permanente tennene får plass i kjeven når de kommer.

Voksne som ønsker tannregulering kan bestille time hos en tannlege som er spesialisert innen kjeveortopedi. Eurodent tilbyr tannregulering ved våre klinikker i OsloBergen og Trondheim. Dersom du mener du har behov for regulering kan du bestille en time, og vi vil veilede deg videre.

Den første timen hos reguleringstannlegen

Mange, særlig barn, er spente og nervøse før første time hos kjeveortopeden. Det er det ingen grunn til. På første time tar vi røntgen og kjeveortopeden informerer deg om behandlingsalternativer, gir deg et omtrentlig prisoverslag og informasjon om eventuell refusjon. Under undersøkelsen vil man normalt få avklart hvilke tann- eller kjevestillingsfeil man har, hvordan feilene kan korrigeres og hvor lang tid man forventer at behandlingen vil ta. Du bestemmer deg dermed om du vil gå videre med behandlingen. 

Neste undersøkelse består oftest av videre røntgen, kliniske foto og en mer grundig undersøkelse. Det taes også et avstøp av tennene som skal brukes videre i behandlingen. Denne gips-modellen er morsom å se på i etterkant, når tennene er ferdig regulert. 

Mange ulike typer tannreguleringer

For barn er det viktig å komme i gang med behandling tidlig, og noen ganger starter man allerede i blandingstannsettet. Blandingstannsettet er altså når man har en blanding av melketenner og nye permanente tenner.

Så tidlig i prosessen brukes ofte noe som kalles en plate eller gom. Det er en plastplate støpt etter gommen, som skal utvide kjevene slik at behovet for å trekke tenner reduseres.

Platen kan taes inn og ut, for at det skal være enklere å spise og pusse tennene skikkelig. Platen brukes hver natt og gjerne på kveldstid.

De forskjellige tannreguleringene

Det finnes en rekke ulike måter å regulere tennene på, og mange er innom flere i løpet av sin prosess.

  • Plate/Gom er en avtakbar plate som utvider kjeven eller holder den på plass.
  • Aktivator er en avtakbar regulering som drar underkjeven frem
  • Tradisjonell tannregulering, ofte kalt «fast apparatur», metallklosser med strikk
  • Tannregulering med keramikk, lik tradisjonell tannregulering men klossene har samme farge som tennene og synes derfor ikke like godt
  • Incognito, tannregulering som settes på baksiden av tennene
  • Skinnebehandling, usynlig tannregulering med avtakbare skinner.

Eurodent tilbyr flere typer usynlige reguleringer for voksne. Ta kontakt med oss i dag for å høre hva vi kan tilby deg som ønsker deg regulering i voksen alder.

Hvor ofte må jeg gå til reguleringstannlegen?

Hvor hyppig du må gå til tannlegen mens du har tannregulering avhenger av hvilken fase av behandlingen du er i. Det normale er alt fra hver fjerde til hver åttende uke. Dersom du er såpass langt i prosessen at du har streng bak tennene og fått beskjed om at den skal være der noen år, holder det med en sjekk i året.

Når reguleringen taes av

Når den faste tannreguleringen fjernes, får de aller fleste en gom som kan brukes på natten, eller en tråd på baksiden av tennene. Tannregulering gjør store endringer på tennene, og uten noe som holder dem på riktig plass i årene etter kan tennene gli tilbake til sin naturlige plassering. Gom og streng er med på å forhindre at dette skjer.

Hvor lenge må jeg ha tannregulering?

Hvor lenge man må bruke tannregulering er individuelt, og avhenger av hvor store bittfeil som skal reguleres. Gjennomsnittlig behandlingstid er 2 år, men alt fra seks måneder til tre år er normalt. Noen få trenger også operasjon av kjeven, og da kan man regne med at total behandlingstid vil bli lenger. Da trenger man ofte regulering både før og etter operasjon, samt operasjonskø.

Gjør det vondere å få tannregulering som voksen?

Mange tror det gjør vondere å få tannregulering i voksen alder, men det kan vi avkrefte. De færreste har ikke mye smerter i forbindelse med tannregulering, men det kan selvsagt være ubehagelig. De fleste venner seg raskt til å ha noe på utsiden og innsiden av tennene, og eventuelle sår i munnhulen leges raskt.

Når man strammer eller får på reguleringen for første gang, opplever mange at tennene og tannkjøttet føles ømt. Da kan flytende mat og kanskje iskrem hjelpe de første dagene.

Det er også greit å huske på at voksne har en annen type motivasjon for å få tannregulering, og større evne til å reflektere rundt eventuelle ubehag som oppstår. Derfor takler også mange det bedre.

Hva koster det å ha tannregulering?

Den totale prisen på tannreguleringen avhenger av kompleksiteten på bittfeilene som skal korrigeres. Totalkostnaden varierer fra ca. 10 000 kroner til ca. 75 000 kroner. Barn, og noen voksne, har krav på å få dekket deler av behandlingen.

Har du eller ditt barn behov for tannregulering? Bestill en time hos Eurodent for å avklare videre behandling.

    Kontaktskjema    CAPTCHA