Tannhelse og psykisk helse

I 2016 handlet verdens munnhelsedag om sammenhengen mellom munnhelse og psykisk helse. Det er ikke uten grunn. Gode vaner påvirker helsa di, både den psykiske og den fysiske. Dette gjelder også i aller høyeste grad gode rutiner for tannhelse.

Det er en sammenheng mellom dårlig tannhelse og økt forekomst av hjerte- og karsykdommer, diabetes og luftveissykdommer. I tillegg til å påvirke den fysiske helsen, påvirker dårlig munnhelse også den psykiske helsen.

Dårlig selvbilde som følge av dårlige tenner

Dårlige tenner og munnhelse blir sett på som litt tabu i samfunnet vårt. Det er lett å anta at mennesker med dårlig ånde og ødelagte tenner mangler gode hygienerutiner i hverdagen. Dårlig tannstatus kan påvirke tyggefunksjonen og taleevnen, bidra til et dårlig selvbilde og begrense hvordan noen fungerer sosialt og i arbeidslivet.

Sammenheng mellom alvorlig psykisk lidelse og tannhelse

Hos pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet er det dessverre relativt vanlig at tannhelsen blir forsømt. Dette kan komme av mange grunner, som blant annet dårlige rutiner i hverdagen, traumatiske opplevelser hos tannleger eller at tannhelsen rett og slett havner bak i køen av behandlinger.

Spiseforstyrrelser og spesielt bulimi påvirker tennene i spesielt høy grad. Spiseforstyrrelser synes ikke alltid på kroppen, men ofte på tennene. Det er fordi magesyren som kommer opp når vi kaster opp er skadelig for tennene. Når tennene utsettes for magesyre opptil flere ganger om dagen, er det høy sannsynlighet for at tennene får syreskader. For denne pasientgruppen er det viktig å huske på at forholdet til mat kan være vanskelig, ikke bare på grunn av spiseforstyrrelsen, men også fordi det rett og slett kan være smertefullt å spise med dårlig tannstatus.

Sammenheng mellom tenner og hukommelse

Det er ikke bare selvtillit og taleevne som blir påvirket av dårlig tannhelse. Tennene påvirker også hvordan hjernen vår fungerer. Det er fordi tennene og hjernen har sterke forbindelser gjennom nervesystemet. Forskere på Universitetet i Tromsø undersøker tannhelse hos eldre og sammenhengen mellom tannhelse og kognitiv funksjon. Forskningen viser at de som mangler tenner gjør det dårligere i kognitive tester, enn de som har intakte tenner.

Forskning.no: Vi glemmer uten tenner

Tannhelse for eldre er ikke like høyt prioritert som det burde. Et økt fokus på gode rutiner og forebygging av skader på tenner kan sørge for bedre allmenntilstand for den eldre delen av befolkningen.

Hva burde man gjøre?

For psykisk syke pasienter gjelder samme anbefalinger som for den øvrige delen av befolkningen: Forebygging, regelmessige besøk til tannlegen og oppfølging.

Les mer: 5 tips til en bedre tannhelse

Mange er bekymret for kostnadene ved tannbehandling når det har gått lang tid siden forrige besøk, og skaden kanskje allerede har skjedd. Du kan få støtte til tannbehandling dersom du har problemer med tannhelsen på grunn av sykdom eller lignende situasjoner.

Les om hvordan du søker Helfo om støtte til tannbehandling her.

Har du, eller kjenner du noen som har behov for tannbehandling? Ta kontakt med oss, så finner vi den beste løsningen. Du kan bruke vårt online bestillingsskjema eller ring vårt sentralbord på telefon 45 26 88 00.

    Kontaktskjema    CAPTCHA